bayan linnas - seminar metamorphosis

Bayan Linnas – Beberapa Isu Dalam Seminar Metamorphosis: Satu Pendapat

Mukadimah Lambakan motivator yang membawakan tema keagamaan dari satu sudut, memberikan impak positif kepada suasana beragama di Malaysia. Walaubagaimanapun, ada beberapa kelompangan daripada sudut yang lain terutamanya daripada aplikasi sumber yang kurang menepati disiplin ilmu terutamanya dalam akidah dan syariah. Antara contohnya adalah Fatwa Berkenaan Dengan Kursus ESQ Leadership Training Dan Fahaman Yang Seumpama Dengannya …

Bayan Linnas – Beberapa Isu Dalam Seminar Metamorphosis: Satu Pendapat Read More »